Menü
Kosár

Általános szerződési feltételek

Letölthető formátum: link


I. Szolgáltató

1. A bezzeghkft.hu online áruház Szolgáltatója a Bezzegh Épületgépészeti Kft. (továbbiakban: "Szolgáltató").

2. A Szolgáltató cégneve: Bezzegh Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, A Szolgáltató rövidített neve: Bezzegh Kft.

3. A Szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 6

4. A Szolgáltató postai címe: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 6.

5. Üzleteinek címe: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3., Szurdokpart út 6-8.

6. Képviselő neve: Bezzegh Attila

7. Bankszámlaszám: 10700299-42978303-51200002

8. Adószám: 13085904-2-10

9. Cégjegyzékszám: 10-09-025558 (Egri Cégbíróság)

10. Telefonszám: 06-37/503-136

11. E-mail cím: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu

12. Tárhely szolgáltató: RS3 Informatika Kft. (4028 Debrecen, Apafi u.42-44.)

II. Általános tudnivalók

1. A jelen Á.SZ.F. hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a oldalon keresztül történik. Továbbá hatálya kiterjed azon ügyletekre, melyek a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolódnak.

2. A Szolgáltató és a Vevő között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyet a Vevő a Szolgáltató vállalati portálján vagy ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen, e-mail-ben vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Vevőt a megrendelések véglegesítése előtt tájékoztatja. A megrendelés véglegesítéséhez Vevőnek – megismerését követően – az Á.SZ.F-et el kell fogadnia.

III. A vállalati portál használata

1. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben aktív felhasználója, vásárlója szeretne lenni áruházunknak, figyelmesen elolvassa az általános szerződési feltételeket illetve vásárlói tájékoztatónkat és csak abban az esetben veszi igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

2. Az internetes áruházban történő vásárlás távollévők között, írásban kötött szerződésnek minősül a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (rendelésszám) iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető. A vállalati portálunkon az ott fellelhető információk megismerése, keresése, az ott ismertetett termékek és szolgáltatások megrendelése szabadon, regisztráció nélkül megtehető.

3. Szolgáltató és Vevő közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését, továbbá az Általános Szerződési Feltételek elfogadását, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítését követően a Bezzegh Kft. III/4. pont szerinti visszaigazolásával jön létre.

4. Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően kötelesek vagyunk részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. Amennyiben a visszaigazolás időben megérkezik és elfogadó tartalmú, úgy létrejön a Szolgáltató és a Vevő között a szerződés.

5. A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6. A Portálon a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Ha valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet küldünk. Adatait, címeit (szállítási, számlázási) a későbbiekben Saját Adatok menüpontban valamint rendelés leadáskor is meg tudja változtatni.

A Bezzegh Kft-t a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

IV. Szolgáltatás igénybevétele

1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó/bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A vállalati portálon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2. Amennyiben a vállalati portálon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

3. Vevő tételesen köteles átvenni a számlán szereplő termékeket, eltérés esetén azonnal köteles azt jelezni a Szállító felé. Ennek elmulasztása esetén Szállító nem tartozik felelősséggel.

4. Amennyiben Vevő futárszolgálattal vagy postai úton kapja meg az árut, úgy a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt a Vevő ellenőrizni köteles. Sérült csomag esetén vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

5. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

6. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevő indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06-20-296-1216), e-mailben (ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu), postai úton (3200 Gyöngyös, Szurdokpart u. 6.) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. (1. melléklet)

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató központjába, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát. Szolgáltató visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, különösen:

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak.

f. Szolgáltató követelheti az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

7. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

8. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

V. Szavatosság, jótállás

1. Vállalati portálunkon kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmazunk. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik.

2. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

3. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

4. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

5. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított, az adott termék leírásánál, illetve jótállási jegyen feltüntetésre kerülő jótállási határidőn belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A vevőnek jogában áll panasszal élni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze e-mail-ben: ugyfelszolgalat@bezzeghkft.hu, postán: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 6. A reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk.

2. Amennyiben nem sikerül fentebb említett módon rendeznünk a vitás kérdést, úgy a vállalkozással szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti, mely eljárásban a vállalkozásnak, társaságnak együttműködési kötelezettsége van. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület

3300 Eger, Faiskola út 15.

TEL: 06(36) 429-614

FAX: 06(36) 323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

3.Tájékoztatjuk továbbá, hogy az online vitarendezési platform is rendelkezésükre áll, melyhez szükséges vállalkozásunk e-mail címe is, ami a bezzeghkft@bezzeghkft.hu.

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.

link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

4. A vállalati portál oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

5. Tájékoztatjuk vásárlóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag piackutató és ajánlattevői tevékenységhez használjuk fel, harmadik félnek nem adjuk át. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik. A Vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez).

Hatályos: 2018. november 19-től visszavonásig és/vagy módosításáig.